Skip to content

Помощ за поддръжници

Помощ за поддръжници

Какво да направя, ако се притеснявам за някой друг?

Възможно е да сте посетили нашия уебсайт, защото се притеснявате за някой друг, който е пострадал от престъпление. Или пък може да се нуждаете от подкрепа, защото подкрепяте някой друг. Ние осъзнаваме, че може да е трудно да подкрепиш човек, който е жертва на престъпление, и че е важно и ти да получиш помощта и подкрепата, от които се нуждаеш.

Разбираме, че може да сте единственият човек, който знае какво се е случило, и че може да помагате на човека, за когото се грижите, да вземе важни решения относно това, от което се нуждае.

Добрата новина е, че службата за подкрепа на жертвите също е на разположение за подкрепа на приятелите, семейството и всички други лица, замесени в престъплението. Трябва само да посочите същите данни за контакт, за да се свържете с някой от Victim Support, който може да ви помогне.

Освен че можете да използвате линиите за помощ и чата на живо, можете да получите достъп и до моето пространство за поддръжка. Предоставени от Victim Support, те предлагат редица полезни онлайн ресурси и ръководства за самопомощ. Това включва наръчници за това как да разговаряме с деца, как да разговаряме с хора, пострадали от престъпление, как да разпознаваме признаците на домашно насилие и др.

Skip to content