Skip to content

Служба за свидетели

Безплатна подкрепа за свидетели и лица, които са
са се сблъскали пряко с престъплението

Служба за свидетели

Службата за свидетели предоставя безплатна подкрепа и информация. Това включва:

Етикет с икона
Някой, с когото да поговорите поверително за това как се чувствате преди съдебното заседание
Етикет с икона
Тихо място, където да изчакате, преди да ви призоват да дадете показания.
Етикет с икона
Информация за това какво да очаквате в съда, включително възможност да видите съда предварително и да научите за работата на съда
Етикет с икона
Някой, който да ви придружи в съдебната зала, ако желаете, за да ви помогне да се чувствате по-спокойни.
Етикет с икона
практическа помощ (например при заявяване на разходи)
Етикет с икона
По-лесен достъп до хора, като например служители на съда, които могат да отговорят на вашите въпроси.
Етикет с икона
Възможност да обсъдите случая след приключването му и да получите допълнителна помощ или информация.
Skip to content