Skip to content

Usługa świadka

Bezpłatne wsparcie dla świadków i osób, które
bezpośrednio doświadczył przestępstwa

Usługa świadka

Witness Service zapewnia bezpłatne wsparcie i informacje. Obejmuje to:

Etykieta ikony
Kogoś, z kim można poufnie porozmawiać o swoim samopoczuciu przed rozprawą.
Etykieta ikony
Spokojne miejsce do oczekiwania przed wezwaniem do złożenia zeznań
Etykieta ikony
Informacje o tym, czego można się spodziewać w sądzie, w tym możliwość wcześniejszego obejrzenia sądu i zapoznania się z jego pracą.
Etykieta ikony
Ktoś, kto pójdzie z tobą na salę sądową, jeśli chcesz, aby pomóc ci poczuć się bardziej swobodnie.
Etykieta ikony
Praktyczna pomoc (na przykład przy rozliczaniu wydatków)
Etykieta ikony
Łatwiejszy dostęp do osób, takich jak pracownicy sądu, którzy mogą odpowiedzieć na ewentualne pytania.
Etykieta ikony
Możliwość omówienia sprawy po jej zakończeniu i uzyskania dodatkowej pomocy lub informacji.
Skip to content