Skip to content

Sprawiedliwość naprawcza

Friendly,Man,Sitting,At,Window,In,Loft,Cafe

Czym jest sprawiedliwość naprawcza?

Sprawiedliwość naprawcza daje możliwość osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom odpowiedzialnym za krzywdę podzielenia się tym, jak przestępstwo na nich wpłynęło. Pozwala wszystkim zaangażowanym odegrać rolę w naprawieniu szkody i znalezieniu pozytywnej drogi naprzód.

Komunikacja może mieć formę bezpośredniego spotkania lub listu, nagranego wywiadu audio lub wideo.

Wszystkie ofiary przestępstw mogą ubiegać się o sprawiedliwość naprawczą, ale proces ten będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy zarówno ofiara, jak i sprawca będą tego chcieli.

Sprawiedliwość naprawcza jest całkowicie dobrowolna dla wszystkich uczestników. Przeszkoleni moderatorzy oceniają ryzyko i upewniają się, że proces jest bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych.

Sprawiedliwość naprawcza jest stosowana w przypadku każdego rodzaju przestępstwa i na każdym etapie procesu karnego, w tym w przypadku, gdy sprawca odbywa karę pozbawienia wolności.

Korzyści płynące ze sprawiedliwości naprawczej

Sprawiedliwość naprawcza daje ofierze możliwość wyjaśnienia wpływu wyrządzonej krzywdy poprzez bezpieczną komunikację ze wsparciem i zachętą ze strony przeszkolonych mediatorów. Mogą wyjaśnić, jak się czuli, opisać konsekwencje, zadawać pytania, otrzymać wyjaśnienia i domagać się przeprosin, jeśli sobie tego życzą.

Proces ten może wzmocnić pozycję ofiar i pomóc im odzyskać równowagę po incydencie, a udział w sprawiedliwości naprawczej nie ma wpływu na wyrok, jaki może otrzymać sprawca.

Przestępcy mają szansę wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, złożyć wyjaśnienia i podjąć kroki w celu naprawienia szkody. Może to pomóc im zrozumieć, w jaki sposób ich działania wpłynęły na ofiary i ich rodziny.

Badania pokazują, że sprawiedliwość naprawcza prowadzi również do zmniejszenia liczby ponownych przestępstw.

Jak ubiegać się o sprawiedliwość naprawczą

Skontaktuj się z Działem Opieki nad Ofiarami, który może zorganizować dla Ciebie sprawiedliwość naprawczą i pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań.

Można do nich wysłać wiadomość e-mail lub zadzwonić pod numer 01392 475900 w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 9:00 do 17:00 w weekendy i dni wolne od pracy.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w postępowaniu naprawczym, otrzymasz wsparcie ze strony naszej specjalistycznej usługi Make Amends.

Skip to content